Panel Obywatelski

Społeczność lokalna, która ma wpływ na swoje otoczenie

Market Panel

Konsumenci, którzy bezpośrednio kształtują swoją markę

Sidewalk vote

To opinia o Twoim biznesie w najbliższej okolicy: bloku, ulicy, dzielnicy.

Startup Panel

Sprawdzimy Twój pomysł, zanim zaczniesz nad nim pracować.

Panel Internetowy to deklaratywność w realnym wymiarze

Siłą naszych pomysłów jest to, że nasi Respondenci mają realny wpływ na rzeczywistość. Tworzymy realne kanały komunikacji społecznej i marketingowej.
Koncentrujemy się na dialogu
Innowacyjna forma komunikacji społecznej
Łączymy Markę z Konsumentem
Panel Internetowy. KF Research
  • Panel obywatelski jest unikatową w skali Polski forma dialogu publicznego pomiędzy jednostkami samorządowymi a lokalną społecznością.
  • Sidewalk vote jest formą prostych i szybkich sondaży w sytuacjach, których analiza potrzebna jest online.
  • Market Panel jest portalem konsumentów, którzy systematycznie korzystają z konkretnych usług, sklepów lub produktów. Jest bezpośrednią formą komunikacji pomiędzy marką a konsumentem.
  • Startup Panel to społeczność, która oceni Twój pomysł, jego zalety, przydatność i unikalność. To pierwsza weryfikacja Twojej intuicji.

Realny świat Konsumenta w otoczeniu Twojego biznesu

Budujemy specjalistyczne grupy panelowe. Oferujemy rozwiązania, które pozwalają oceniać bieżącą sytuację, badać potencjał i koncepty. Specjalizujemy się w docieraniu do realnych konsumentów, budujemy społeczności, rozmawiamy i dajemy możliwość realnego wpływu na otoczenie.